Talentontwikkeling in de Hermitage Amsterdam

Het Hermitage School-programma is de aanzet tot talentontwikkeling. De Hermitage Amsterdam creëert tijdens het programma een omgeving waarin alle kinderen worden uitgedaagd om hun talent te tonen en te ontwikkelen, los van afkomst en traditie (social inclusion).

De docenten selecteren talenten uit groep 6 door ‘stille’ observatie en zorgvuldig invullen van een selectieformulier na de les. De geselecteerde kinderen worden door de Hermitage Amsterdam via de school uitgenodigd voor de talentenklas.

Hermitage Atelier

In het Hermitage Atelier wordt aan deze geselecteerde kinderen vervolgens een speels programma aangeboden, begeleid door een docent van de Hermitage voor Kinderen. In kleine groepen van maximaal 16 kinderen wordt in vijf workshops in het weekend een atelieractiviteit gehouden, gelieerd aan de thematiek van de lopende tentoonstelling in de Hermitage Amsterdam. Dit programma legt de nadruk op het onder begeleiding ontwikkelen van creativiteit (creatieve kennis) en vaardigheden.

Hermitage Academie

Kinderen die drie seizoenen Hermitage Atelier-workshops hebben gevolgd, kunnen terecht in de Academie. Tijdens de lessen die daar gegeven worden, vindt in een vervolg op het Hermitage Atelier verdieping en verbreding plaats. De kinderen krijgen naast een atelierprogramma de canon van de kunstgeschiedenis aangeboden, in een serie van doorlopende lessen. De artistieke workshops leggen nu de nadruk op de techniek bij het maken van een kunstwerk. Tijdens externe bezoeken, onderdeel van het programma, leggen de kinderen associaties met de lopende tentoonstelling in de Hermitage Amsterdam of met de inhoud van de workshops. De kinderen doorlopen de Hermitage Academie idealiter in drie jaar.

Meerjarig traject

De Hermitage Amsterdam wil jongeren met talent aan het museum ’binden door een meerjarig traject aan te bieden waarin zij hun talenten op meerdere niveaus kunnen ontwikkelen. Talenten doorlopen drie seizoenen ‘van vijf workshops in het Hermitage Atelier. Daarna volgen ze als jongere (uit groep 8 basisonderwijs / jaar 1, 2, 3 voortgezet onderwijs) drie jaar lang het Hermitage Academie-programma.

De Hermitage Amsterdam wil met het ontwikkelen van talent geen uitspraken doen over de artistieke toekomst van een kind en vindt dat ook niet van belang. De Hermitage Amsterdam kan bij de ontplooiing van artistiek talent van kinderen een rol van betekenis spelen. Niet door uiteindelijk grote kunstenaars af te leveren. Wel door een zinvolle en positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot creatieve en zelfstandige mensen.Contactinformatie

Hermitage Amsterdam
Afdeling Educatie
T 020 530 87 55
educatie@hermitage.nl

Voor verdere informatie over het museum en de tentoonstelling kunt u terecht op onze website: www.hermitage.nl.

Bezoekadres

Hermitage School-programma
(di t/m vr ochtend):
Hermitage voor Kinderen
Nieuwe Herengracht 14

Overige activiteiten:
Hermitage Amsterdam
Amstel 51

Geef aan de Hermitage voor Kinderen

Jaarlijks krijgen meer dan 10.000 kinderen gratis cultuuronderwijs. Hiervoor ontvangt de Hermitage voor Kinderen geen subsidie. Wij hebben uw hulp hard nodig.
Geef daarom nu en klik hier.

De Cultuurbus

De Cultuurbus brengt Amsterdamse basisscholen naar 17 culturele instellingen in Amsterdam, waaronder de Hermitage Amsterdam.

Meer informatie en reserveren: www.cultuurbusamsterdam.nl

Word ook fan!

Wist je dat wij ook een Hermitage voor Kinderen Facebook-pagina hebben? Word nu dus snel fan en volg ons.

Bedankt

Partners van de Hermitage voor Kinderen

AMVJ Fonds
Dutch Flower Group
Freek en Hella de Jonge Stichting
VandenEnde Foundation
Stichting RCOAK
Stichting Dorodarte
Stichting Zabawas
Riki Stichting

Founder
Hoofdsponsors
Sponsor
Internetpartner
Strategiepartner
Security partner


Sitemap